Mindfulness case fra Tack International

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) står for driften af en lang række it-systemer. FKIT supporterer 21.000 pc’ere med 17.000 brugere over alt i Forsvaret, såvel nationalt som internationalt.

KFIT beskæftiger i øjeblikket 310 civile og militære medarbejdere fordelt på syv afdelinger samt en stabsafdeling.

Udfordringer

En gennemført arbejdsklimaundersøgelse (AKM 2010) viste, at der generelt hersker et godt arbejdsklima I KFIT, men der på stressområdet kan sættes mere ind for at sikre medarbejdernes trivsel.

HR-afdelingen kontakter derfor TACK med henblik for at få tilrettelagt et kursus i mindfulness, som skal tilbydes alle medarbejdere efter frivillighedsprincippet.

Løsning – TACK International

TACK planlægger en fælles workshop for alle interesserede medarbejdere i FKIT, hvor den teoretiske del af begrebet mindfulness gennemgås: Forskellen på hjernehalvdelene, følelser og tanker, fokusering på kendsgerninger eller overbevisninger, forskellen på ros og anerkendelse og anden teori, der giver deltagerne en klar forståelse af, hvad mindfulness er, og hvordan det fungerer:

Hvorfor og hvordan kan mindfulness fx reducere ens stressniveau og minimere de bagvedliggende årsager til stress? Hvordan kan mindfulness give større overblik i hverdagen? Og hvordan kan mindfulness øge bevidstheden om en selv, sine handlinger, overbevisninger og gøre det lettere at handle situationsbestemt, kreativt og være selvansvarlig?

Teorien suppleres selvfølgelig med teknikker og øvelser, så alle deltagere får mulighed for at mærke effekten af mindfulness på egen krop og desuden ruster dem til at arbejde videre med mindfulness efterfølgende. Det drejer sig blandt andet om meditations- og sanseøvelser, opmærksomheds- og vejrtrækningsøvelser og sansefokusering.

For de ekstra interesserede og motiverede tilrettelægges der desuden to opfølgningssceancer, hvor der arbejdes videre med hver enkelt medarbejders udviklingsfokus gennem øvelser og brug af teknikker.

Jeg blev glædeligt overrasket over, at så mange af vores medarbejdere mødte op på workshoppen, da det må ses som et udtryk for, at vores organisation er moden til det. I vores valg af kursusudbyder var det væsentligt, at forløbet ikke var for terapeutisk, men samtidig dybt nok til at den enkelte kunne gå derfra med et personligt udbytte. Rikke Berg [TACKs konsulent] var professionel, engageret og formåede at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, og at så mange valgte at møde op på opfølgningsmodulet, vidner da også om, at kurset var vellykket udført.

På kurset fik instruktøren øvet os i de praktiske øvelser, samtidig med at udfordringerne med at få implementeret blandt andet meditation i arbejdslivet blev diskuteret. Det virkede troværdigt, da mindfulness ikke blev solgt som en ’quick fix’-metode, men som noget man selv er nødt til at gøre til en aktiv del af ens hverdag for at det virker. Samtidig var det interessant at opleve nye sider af sine kollegaer og få en forståelse for, at mange af de udfordringer, man selv sidder med i, også gælder for andre.