Meditation

Har du 10 minutter?

Vi lever i en hektisk tid – og det kommer kun til at gå hurtigere. For at fastholde fokus og sikre topresultater i hverdagen er vi nødt til at lære værdien af pauser, stilhed og mentaltræning.

Blot 10 minutters daglig meditation kan skabe øget arbejdsglæde, fokus og koncentration, bedre jobperformance, mere arbejdsglæde, mindre lyst til at skifte arbejde og mindre stress.

Meditation bidrager til
  • Mere nærvær
  • Mindre stress
  • Større fokus og koncentration
  • Større accept af dig selv – og af verden
  • Fokuseret vejrtrækning der balancerer nervesystemet
  • Sund distance til tanker og følelser
Meditation forandrer vores hjerner

Meditation er en flere tusind år gammel praksis, som gennem de seneste to årtier har opnået enorm opmærksomhed i vesten. Med god grund.

Ifølge neurovidenskabelig forskning kan meditation skabe positive forandringer i hjernen. Forandringer som resulterer i større individuel modstandsdygtighed, øget evne til at håndtere udfordringer og undgå stress samt generelt øget fysisk og mental sundhed og trivsel.

Utallige videnskabelige undersøgelser viser, at regelmæssig ”meditationstræning” indvirker positivt på både det fysiske og psykiske helbred. Ved regelmæssig meditation vil du opleve fokus på nu’et, hvilket vil medføre reduktion af stress, øget indre ro og selverkendelse. Når du mediterer, handler det om at opleve virkeligheden som den virkelig er – frem for at ”ændre” på den.

"Meditation hjælper os til at blive mere bevidste om vores tanker – og ikke nødvendigvis tro på, at tanken er sand. At blive i stand til at observere en tanke – registrere den uden at forholde sig til den eller vurdere den – og slippe den igen. Vi kan lære at blive mindre fanget af vores tanker og vores egen historie og ved vedholdende meditation og træning blive mere fri af tankernes kraft. Hjerneforskning viser, at 20 pct. af vores tanker tager 80 pct. af vores energi og det kan være fysisk drænende for os når vi tror på, at de negative tanker er kendsgerninger i vores liv".

Rikke Berg, stifter af SoSimple.

Hvad har meditation med mit arbejde at gøre?

Meditation er et effektivt redskab, der skaber en nødvendig modvægt til det moderne samfunds stadigt stigende tempo, kompleksitet og krav om præstation.

En meditationspraksis kan være med til at skabe balance mellem præstationer og restitution, mellem gøren og væren. Det er med til at sikre et bæredygtigt arbejdsliv.

Meditation er selve teknikken i mindfulness. Hos SoSimple arbejder vi med stresshåndtering gennem træning af nærvær og fokus samt teknikker som stilhed, vejrtrækning, fysiske øvelser og meditation. 

Vi arbejder med teorien bag mindfulness, og vi lærer dig at meditere igennem mindfulness-træning i praksis.

Læs hvad vores kunder siger