Susanne Eriksen, Økonomi- og HR-ansvarlig, In Vitro A/S

Coach Akademi og nærværstræning vha meditation

Jeg lærte at være nærværende. Jeg lærte at jeg kunne godt være tilstede i et rum der rummede mange følelser og jeg lærte at blive meget mere autentisk og tro på mig selv.

Rikkes særlige evne som coach er hendes evne, til at være 100 procent nærværende under hele forløbet. Hun har en fantastisk evne til at provokere – og hun ændrede helt min måde at se verden på. Pludselig så den helt anderledes ud og jeg er helt sikkert blevet mere fordomsfri.

Hos Rikke lærte jeg en anden måde at kommunikere med mine medarbejdere på. I stedet for at tolke og analysere mine medarbejderes gøren og laden, er jeg blevet bedre til at spørge og sætte ting i perspektiv. Det har virkelig gjort en forskel og jeg er sikker på, det har forebygget mange konflikter. Jeg tror mine medarbejdere i dag oplever en højere grad af tilstedeværelse og nysgerrighed fra min side.

Susanne Eriksen, Økonomi- og HR-ansvarlig, In Vitro A/S

Forløbet med Susanne

Susanne Eriksen er ansvarlig for økonomi og HR i en mindre dansk produktionsvirksomhed i medicinalbranchen. Som økonomiuddannet er hun vant til en struktureret og rationel tilgang og savnede derfor en mere coachlignende adfærd, i sin måde at lede afdelingen på.
Susanne deltog på Coach Akademi ledet af Rikke Berg.

Akademiet er ledet af Rikke Berg og kører i 3 moduler over 5 måneder, kombineret med et individuelt coachingforløb. Formålet er at uddanne autentiske ledere med coachende adfærd.