Mads Maymann Jørgensen, Managing Director, HOH Water Technology

Coach Akademi og nærværstræning vha meditation

Jeg kommer fra en meget teknokratisk kultur og har haft meget fokus på indtjening og hårde facts – så jeg gik en smule skeptisk ind i forløbet. Det blev der dog hurtigt lavet om på.

Forløbet var meget lærerigt og en stor øjenåbner for mig – ikke bare i forhold til coaching, men i forhold til alle aspekter af mit lederskab, da det ud over coaching lærte mig en masse om mig selv og hvordan jeg agerer.

Jeg har lært at kigge indad, så jeg bedre kan kigge udad og har ikke alene fået inspiration, men også sikkerhed for, at det rigtige er at føre min egen og mine medarbejders udvikling i en blødere retning. I praksis har det blandt andet betydet, at jeg har erstattet den årlige frivillige medarbejdersamtale med to årlige obligatoriske samtaler. Derudover har jeg ansat en ekstra medarbejder, der skal aflaste mig i forhold til opgaver, så jeg kan fokusere mere på mit lederskab af mine medarbejdere.

At det ’nye’ medarbejderfokus vil have en afsmittende effekt på vores resultater, er jeg ikke i tvivl om, men så længe mine medarbejdere får det bedre på jobbet og føler sig værdsat, har jeg i og for sig nået mine mål.

Afviklingen af akademiet var virkelig professionel. Allerede fra dag ét nedlagde Rikke Berg brugen af PowerPoint, hvilket i sig selv var fantastisk, når man er vant til kurser, hvor man læner sig tilbage med en kop kaffe og passivt glor op på en skærm i timevis. I stedet blev der fokuseret på at involvere os i stoffet med praktiske øvelser, hvilket gjorde forløbet meget vedrørende, brugbart og lærerigt.

Mads Maymann Jørgensen, Managing Director, HOH Water Technology

Forløbet med Mads

Mads deltog i Coach Akademi for at blive beriget i sin tilgang til ledelse og den daglige kommunikation.

Akademiet er ledet af Rikke Berg og kører i 3 moduler over 5 måneder, kombineret med et individuelt coachingforløb. Formålet er at uddanne autentiske ledere med coachende adfærd.