Øverste ledergruppe, HK

Lederudviklingsforløb omkring kommunikation, lederskab, Big5 personlighedstest, coaching og meditation

Jeg satte mig det mål at jeg ville være en mere ærlig leder og være mere tilstede i nuet. Jeg har været leder i rigtig mange år, og efterhånden får man nogle faste mønstre, faste måder at arbejde og kommunikere på og måske også ens egen selvopfattelse er sådan lidt fastlåst.

Jeg trængte på den ene side til at få det der spark og blive udfordret på nogle nye områder. Jeg satte mig faktisk det mål at jeg skulle være villig til at udfordre mig selv.

Som alle andre ledere synes jeg jo sådan set jeg er Gud. Så på en eller anden måde føler man sig måske for sikker, og det er rigtig godt at blive udfordret på at det måske ikke altid er sandheden.

Jeg har været igennem en del lederuddannelse, men nu ville jeg prøve en anden måde at tale om ledelse på. Omkring autentisk ledelse, selvindsigt, ny energi ind i det at være leder og set i bakspejlet var SoSimple det helt rigtige valg. Vi er i allerhøjeste grad blevet udfordret, og der er stadig plads til forbedringer.

Jeg synes det er rigtig godt fordi lederudviklingen kombineres med frække ord som meditation og refleksion og nysgerrigheden på udvikling bliver hele tiden provokeret på en god måde. Meditationen har hjulpet mig meget omkring min fastholdelse ift hvad der er vigtigt og hvad er mindre vigtigt.

Bo Gatzwiller, CEO, HK

Forløbet med HKs øverste ledergruppe

HKs øverste ledergruppe havde udfordringer med kommunikationen internt og sammen med HK og flere samarbejdspartnere udviklede vi et lederforløb.

Det 8 måneder lange forløb bestod af 4 internater á 3 dage med intensiv træning, praktiske øvelser og teori indenfor kommunikation, meditation og personlig udvikling. Alle deltagere var igennem en Big5 personlighedstest og individuelle coaching-forløb.

Bo forsatte sin personlige udvikling med månedlige individuelle coaching-sessioner.