fbpx

Stor øjenåbner for mig, ikke bare i forhold til coaching, men til alle aspekter af mit lederskab

Rikke er pivdygtig og kan se ting jeg ikke selv formår. Hun er ikke konfliktsky og det er en stor kvalitet.

Mine mellemledere føler sig styrkede og mere respekterede, og de har fået langt mere frihed i deres valg.

Rikke rykker grænser og hendes psykologiske baggrund giver lederudvikling en skarp dimension.

Rikke har en ekstrem evne til at være nærværende og samtidig tydelig i sin kommunikation.

Rikke er meget stærk verbal og overbevisende. Analytisk begavet og en indlevende personlighed.

SoSimple tager ikke de lette, popsmarte løsninger. Det er kvalitet fremfor kvantitet.

Rikke er en inspirerende og insisterende kommunikator og et charmerende input indenfor lederudvikling.

Før kunne jeg forundres over og opleve det som hæmmende, at andre tænker anderledes end jeg

Rikke har åbnet mange nye muligheder for mig både som person og leder.

Vores investering har forrentet sig langt bedre end vi på forhånd havde regnet med.

Ydre- og Indre Ledeskab

Ydre- og Indre Lederskab

Medarbejdere, og ledere i særdeleshed opleves at være udfordret inden for to områder i deres daglige virke

1.  Ydre Lederskab

At lede er evnen til at stikke kursen og have en troværdighed der gør, at lederen kan motivere og skabe opbakning for den erklærede kurs  blandt interessenter. Integritet i ledelse er autentisk ledelse, hvor en leder tør være sig selv på godt og ondt og ikke giver sig ud for at være noget man ikke er.

2. Indre Lederskab

Stort og konstant pres i hverdagen grundet både kompleksitet i opgaverne og hensyntagen til mange interessenter, det være sig medarbejdere, øverste ledelse, politikere og lovgivning samt borgere. Det konstante pres kræver en udviklet mental robusthed og et indre lederskab til at agere under pres for at fastholde gode og konstruktive relationer blandt alle interessenter og bevare overblikket i det, der kan opleves som kaos.

Det Ydre Lederskab og det Indre Lederskab går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger. De påvirker både indefra og ud samt udefra og ind.