fbpx

Stor øjenåbner for mig, ikke bare i forhold til coaching, men til alle aspekter af mit lederskab

Rikke er pivdygtig og kan se ting jeg ikke selv formår. Hun er ikke konfliktsky og det er en stor kvalitet.

Mine mellemledere føler sig styrkede og mere respekterede, og de har fået langt mere frihed i deres valg.

Rikke rykker grænser og hendes psykologiske baggrund giver lederudvikling en skarp dimension.

Rikke har en ekstrem evne til at være nærværende og samtidig tydelig i sin kommunikation.

Rikke er meget stærk verbal og overbevisende. Analytisk begavet og en indlevende personlighed.

SoSimple tager ikke de lette, popsmarte løsninger. Det er kvalitet fremfor kvantitet.

Rikke er en inspirerende og insisterende kommunikator og et charmerende input indenfor lederudvikling.

Før kunne jeg forundres over og opleve det som hæmmende, at andre tænker anderledes end jeg

Rikke har åbnet mange nye muligheder for mig både som person og leder.

Vores investering har forrentet sig langt bedre end vi på forhånd havde regnet med.

Person datapolitik

SoSimples Datapolitik

Version: 13/11-2018

SoSimple behandler personoplysninger. Dette dokument beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger på en fair og lovlig måde.

Vi behandler kun personoplysninger som er nødvendige for at levere de aftalte ydelser eller andre legitime formål (myndighedskrav). Når vi ikke længere har brug for dine data sletter vi dem.

Dataansvarlig kontaktperson

SoSimple er dataansvarlig, og vi overholder lovgivningen på området.

Kontaktperson: Rikke Berg
Adresse: Suomisvej 4, Frederiksberg
CVR: 33228651
Telefonnr.: +45 2999 3400
Mail: info@sosimple.dk
Website: www.sosimple.dk

PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, cpr nummer, fødselsdato, e-mailadresse , hjemmeside
 • Virksomhedsnavn og CVR nummer, CV samt oplysning og dokumentation for uddannelse

SOSIMPLES FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

SoSimples formål med at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
 • Nyhedsinformation i form af nyhedsbreve
 • Levering af varer og ydelser, kurser og konsulentbistand du har bestilt
 • Administration af din relation til os

SAMTYKKE

Normalt benytter vi kun dine oplysninger til de formål der er angivet i dette dokument.

Hvis vi beder om dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine data så længe det er nødvendigt eller vi skal bevare dem af hensyn til myndighedskrav.

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

REVIDERING AF DATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne datapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Om nødvendligt vil du modtage en meddelelse herom.

Udarbejdet af SoSimple