Stor øjenåbner for mig, ikke bare i forhold til coaching, men til alle aspekter af mit lederskab

Rikke er pivdygtig og kan se ting jeg ikke selv formår. Hun er ikke konfliktsky og det er en stor kvalitet.

Mine mellemledere føler sig styrkede og mere respekterede, og de har fået langt mere frihed i deres valg.

Rikke rykker grænser og hendes psykologiske baggrund giver lederudvikling en skarp dimension.

Rikke har en ekstrem evne til at være nærværende og samtidig tydelig i sin kommunikation.

Rikke er meget stærk verbal og overbevisende. Analytisk begavet og en indlevende personlighed.

SoSimple tager ikke de lette, popsmarte løsninger. Det er kvalitet fremfor kvantitet.

Rikke er en inspirerende og insisterende kommunikator og et charmerende input indenfor lederudvikling.

Før kunne jeg forundres over og opleve det som hæmmende, at andre tænker anderledes end jeg

Rikke har åbnet mange nye muligheder for mig både som person og leder.

Vores investering har forrentet sig langt bedre end vi på forhånd havde regnet med.

Ledercoaching

Et individuelt coachingforløb for ledere. Ønsker du at udvikle dig personligt og fagligt til lederrollen? Eller ønsker du at arbejde med dine ledelsesmæssige udfordringer? SoSimple hjælper dig med at forbedre din selvindsigt samt din beslutnings- og din handlekraft.

Ledercoaching henvender sig til ledere i professionelle organisationer og foreninger. Vi fokuserer på lederens præstation, motivation og udvikling i forhold til omgivelserne og organisationens mål og visioner. Ledercoaching handler om at sætte fokus på dit lederskab, aktivere dit potentiale og afdække dine personlige vækstområder. Derudover fokuserer vi også på din personlige udvikling, og at du når virksomhedens mål. Ledercoaching er med til at udvikle kompetente ledere, som skaber resultater sammen med andre, og ved fælles indsats når deres mål. Det kræver både, at man som leder har en menneskelig indsigt og en stor forretningsforståelse for at kunne skabe resultater både på kort og på langt sigt. Vores forløb med ledercoaching sætter derfor fokus på at udvikle den enkelte leder på flere niveauer, hvor vi starter indefra og ud.

Hvorfor ledercoaching?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man som leder vælger at søge coaching. Nogle af grundene bunder i et ønske om at ændre eller forbedre faglige discipliner eller nå sine mål.

Det er altid effektivt at blive trænet af en erfaren coach, som hurtigt vil kunne komme ind til kernen og få belyst de væsentligste udfordringer. Det vil samtidig også åbne op for at se tingene i et andet perspektiv og inspirere til at gå nye veje. Gennem ledercoaching bliver billedet klarere, og barriererne mere overskuelige. En proces, der gør det nemmere at håndtere – hvilket er hele udfordringen.

Du vil som leder opnå et udbytte på flere måder, idet du hurtigt vil komme videre med dine konkrete ledelsesudfordringer samtidig med, at du lærer noget om dig selv og får styrket dine kommunikative evner og dit lederskab på langt sigt.

Motiverede medarbejdere er vigtigt for alle virksomheder. Af den årsag er det en essentiel ledelsesopgave at kunne motivere ens medarbejdere. Du bør derfor kende til brugbare ledelsesmæssige værktøjer for at kunne styrke din og dine medarbejders motivation. SoSimple kan give dig inspiration og konkrete værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Derudover er det også vigtigt som leder at kunne sætte sig i respekt overfor ens medarbejdere. Dette kan være en stor udfordring, hvis man er nyudnævnt leder, eller hvis man blot skal starte som leder på en ny arbejdsplads. I disse situationer er det endnu mere vigtigt at få skabt den nødvendige mængde respekt overfor ens medarbejdere. Ledercoaching kan hjælpe dig med, hvordan du sætter dig i respekt over for dine medarbejdere, og hvordan du som leder får skabt den rigtige balance mellem kontrol og åbenhed.

For at skabe et gensidigt respektfuldt arbejdsteam er det vigtigt at kunne fremstå som en stærk leder. Derfor er essensen at vise, at du har overskud og styrke nok til at kunne lede.

Nogle ledere har også stået over for den situation, hvor de er blevet udnævnt som leder uden en egentlig lederuddannelse. Det kan aflede en situation, hvor du ikke føler dig 100% rustet til at kunne udfylde rollen. Ledercoaching hos SoSimple kan give dig de rette kompetencer, så du kan udfylde lederrollen som forventet. Desuden kan vi også hjælpe dig med at udnytte dit fulde potentiale som leder, da du som leder står overfor mange udfordringer og forventninger på arbejdspladsen.

Ledercoaching handler om at opnå de bedste resultater. Det største udbytte ved ledercoaching er derfor et stærkere lederskab, en bedre performance og mere arbejdsglæde.

Nogle at grundene til at vælge ledercoaching er, at du:

  • Udvikler dig i lederrollen og i din karriere.
  • Forbedrer dine relationer og din kommunikation.
  • Opnår mere engagerede medarbejdere.
  • Lærer at håndtere stressede situationer.
  • Får redskaber til at håndtere konflikter hensigtsmæssigt.
  • Ændrer adfærd og bryder med fastlåste mønstre.
  • Optimerer dine egne og andres ressourcer.
  • Skaber mere balance mellem arbejde og privatliv.
  • Bliver bedre til gennemførelse af et krævende projekt.
  • Bevarer overblik og overskud

Ledercoaching vil give dig nogle redskaber til at få åbnet op for nye perspektiver og få skabt flere handlingsmuligheder i jagten på at nå dine mål.

Skræddersyet ledercoaching til jeres virksomhed

Ledercoaching-forløbet tilrettelægges individuelt og kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængigt af dine behov. For at opnå det bedste udbytte anbefaler vi hos SoSimple et forløb på 7 individuelle sessioner, hvor hver session er af cirka halvanden times varighed.

Kontakt os på tlf.nr. 29 99 34 00 eller skriv til: kontakt@sosimple.dk for at bestille ledercoaching eller høre mere om priser/muligheder og få sammensat et forløb, som kan være med til at indfri jeres behov.