Stor øjenåbner for mig, ikke bare i forhold til coaching, men til alle aspekter af mit lederskab

Rikke er pivdygtig og kan se ting jeg ikke selv formår. Hun er ikke konfliktsky og det er en stor kvalitet.

Mine mellemledere føler sig styrkede og mere respekterede, og de har fået langt mere frihed i deres valg.

Rikke rykker grænser og hendes psykologiske baggrund giver lederudvikling en skarp dimension.

Rikke har en ekstrem evne til at være nærværende og samtidig tydelig i sin kommunikation.

Rikke er meget stærk verbal og overbevisende. Analytisk begavet og en indlevende personlighed.

SoSimple tager ikke de lette, popsmarte løsninger. Det er kvalitet fremfor kvantitet.

Rikke er en inspirerende og insisterende kommunikator og et charmerende input indenfor lederudvikling.

Før kunne jeg forundres over og opleve det som hæmmende, at andre tænker anderledes end jeg

Rikke har åbnet mange nye muligheder for mig både som person og leder.

Vores investering har forrentet sig langt bedre end vi på forhånd havde regnet med.

Lederudvikling – Kommunikér budskaber, der motiverer og engagerer!

Ledelse spiller en afgørende rolle for, hvordan din virksomhed udvikler sig, hvilken kultur der findes samt medarbejdernes arbejdsglæde, samarbejde og trivsel. Ønsker virksomheden at forbedre resultater, øge effektiviteten i hverdagen og samtidig højne arbejdsglæden blandt medarbejderne, handler det om mere og andet end lederens unikke kompetencer og gode forretningsforståelse. I dag drejer effektiv ledelse sig i stigende grad om, hvordan lederen forvandler sin viden til forståelige budskaber, der motiverer og inspirerer medarbejderne i forfølgelsen på både deres egne, og på virksomhedens målsætninger.

Hvordan kan en virksomhed opnå bedre resultater, motivere og engagere medarbejderne bedst muligt, implementere forandringer og ruste medarbejdere til at imødekomme foranderlige og uforudsigelige omgivelser? Det er spørgsmål, som er yderst aktuelle i den strategiske udvikling og planlægning af en gavnlig og resultatrig ledelsesstil og -struktur.

 

Brug for ledelsesbaseret coaching?

Ledelse og lederudvikling er et højdebatteret emne i dag, og noget som bliver satset stort på. Hvordan man bedst muligt løser opgaven at udvikle en hensigtsmæssig ledelsesstruktur, der tilgodeser både medarbejderne og virksomhedens behov, er spørgsmål, der skaber stor debat. Der findes efterhånden et utal af teoretiske bud på forskellige ledelsesformer, som virksomhedens ledelse kan gøre brug af i udvikling af deres ledelsesstruktur. Her kan blandt andet nævnes:

  • Autentisk ledelse
  • Situationsbestemt ledelse
  • Forandringsledelse
  • Værdibaseret ledelse
  • Projektledelse
  • Anerkendende ledelse

Disse tilbyder hver især en opskrift på en ledelsesstil og -struktur, der skildrer rammerne for, hvordan man bliver den ideelle leder, der både tilgodeser sine medarbejdere og skaber succesfulde resultater. De mange tilbud kan dog virke uoverskuelige og umiddelbart svære at identificere sig med, når de skal implementeres i virksomhedens virkelige rammer.

En leder, der står over for beslutningen, hvordan han eller hun ønsker at opfylde og forvalte lederrollen, bør derfor først søge indad og finde svar på, hvem man er, og hvem man ønsker at være. Virksomhedens ledelsesstruktur bør nemlig tage udgangspunkt i både lederens personlighed og ønskede fremtræden, ligeså vel som i virksomhedens vilkår, værdier og målsætninger.

Bliv en synlig leder, der kommunikerer klart og tydeligt

Lederens fornemmeste opgave er at opnå resultater gennem sine medarbejdere. En leder, der fremstår synlig, kompetent og autentisk har større forudsætning for, at medarbejderne stoler på, at han eller hun tager de rette beslutninger og leder virksomheden i den rigtige retning. Det vil lette opgaven at implementere og virkeliggøre virksomhedens strategi og mål. Det er herfor vigtigt, at lederen føler sig tilpas i sin rolle og udstråler integritet. Hvis du formår at skabe balance mellem din personlighed og ønske om fremtræden i virksomheden, vil du opleve medarbejdere, der forstår dig, og som vil følge dig i tykt og i tyndt.

Med lederudvikling er målet først og fremmest at udvikle ledere til at blive klogere på sig selv, sin ledelsesopgave og meningen med denne. På den måde vil de i højere grad kunne forstå og identificere sig med virksomhedens opgaver, egne værdier og ønskede lederrolle. Lederudvikling giver redskaberne til, at lederen kan kommunikere virksomhedens strategi, mål og værdier klart og tydeligt. Det vil medføre, at medarbejderne oplever dig, som en synlig og troværdig leder, samtidig med at du minimerer enhver tvivl om, hvilken retning virksomheden bevæger sig.

Lederudvikling – en inspirerende rejse

Lederudvikling er herfor til ledere, der ønsker at blive klogere på sig selv og sin ledelsesstil, og som søger gode råd og muligheder til at udvikle denne. Lederudvikling har til hensigt at styrke evnen til selvrefleksion, til at forholde sig fuldhjertet til sig selv og til sin omverden, for herigennem at styrke kompetencen til at træffe valg, der stemmer overens med medarbejdernes, virksomhedens og egne værdier, samt ønske om faglig udvikling.

Det essentielle i lederudvikling er, at den enkelte leder er villig til at tage på en inspirerende rejse, hvor han eller hun igennem særlige udfordringer bliver klogere på sin ledelsespraksis samt effekten af denne. Lederen får en større indsigt og viden i sine styrker og svagheder, samt hvorledes disse udfolder sig i praksis. Fokus med lederudvikling er at realisere ledelsespotentiale, ved at hjælpe og støtte udviklingen af en unik ledelsesstil, der er tro mod lederens egne værdier, motivation, ambitioner og evner.

Lederens autenticitet og troværdighed styrkes i kraft af, at der vil opstå balance mellem, hvordan lederen oplever sig selv, og hvordan han eller hun ønsker at fremstå samt virksomhedens strategi og de ledelsesmæssige præstationer, der skal bidrage til at realisere strategien og målsætningerne. Lederudvikling er derfor essentiel, hvis virksomheden ønsker en ledelsesstruktur, der bidrager til værdiskabende processer og resultater for både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Effektiv ledelse er foranderlig og fleksibel

Forandringer rammer virksomhederne, om de vil det eller ej. En virksomhed er derfor i dag under konstant udvikling og har ofte flydende og varierende struktur. Der opstår her et behov for, at lederskabet udvikles gennem en løbende proces, hvor der tages højde for de foranderlige faktorer, som findes i og omkring virksomheden. Det er væsentligt, at lederen er opmærksom på at følge virksomhedens udvikling og ikke blot vedtager én ledelsesplan og forventer, at denne fungerer til evig tid.

En leder bør have frihed til at skræddersy præcis den ledelsesstil og -struktur, der ud fra virksomhedens aktuelle situation og kontekst skaber balance i hverdagen. Det kræver et solidt kendskab til den virksomhed, der skal ledes og forståelse for den virkelighed, som skal ledes i samt betydningen af sammenhængen heriblandt. Det kan lederudvikling være behjælpelig med at opnå, da hensigten i sidste ende er at udvikle forskellige ledelsesværktøjer og -metoder, der alle bevirker til, at lederen i højere grad kan handle og agere hensigtsmæssigt i en foranderlig hverdag med mange udfordringer.

Igennem lederudvikling er det altså muligt for lederen at erfare en større selvindsigt samt danne sig et overblik over virksomheden og medarbejdernes virkelighed. Således han eller hun kan gå forrest uden at gå i vejen.

Ledelsesbaseret coaching – et ledelsesværktøj

Effektiv ledelse handler altså om mere og andet end at implementere virksomhedens strategi og nå strategiske målsætninger. Det handler ligeledes om at videreudvikle og styrke medarbejdernes trivsel, udvikling og evne til at løse opgaver. Her bliver ledelsesbaseret coaching relevant, som et centralt ledelsesværktøj og tilgang til at møde sine medarbejdere.

En virksomhed består af en lang række relationer, og det er herfor væsentligt at tænke medarbejderne som centrale medspillere i virksomhedens komplekse system, der er i konstant bevægelse. Der bør herfor være fokus på at opbygge og vedligeholde relationer på tværs i virksomheden. Dette for at sikre en større forståelse for hinanden og virksomhedens strategi samt bevirke, at man identificerer og italesætter særlige udfordringer i hverdagen.

Ledelsesbaseret coaching handler netop om at gøre medarbejderne bevidste om deres medskabende position i virksomheden og motivere dem til faglig udvikling. Fokus, i ledelsesbaseret coaching, er at:

  • frigøre medarbejdernes ressourcer og udviklingspotentiale på baggrund af deres egne ønskede målsætninger.
  • udvikle et tilhørsforhold til virksomheden.
  • styrke deres evne til at kunne se sig selv som en vigtig del af en meningsfuld sammenhæng.

Med udgangspunkt i denne ledelsespraksis kan virksomheden fremme selvstændige medarbejdere, der oplever en mening med deres arbejde, og forståelse for de forandringer, som iværksættes af lederen i forlængelse af virksomhedens strategi og mål.

Ønsker du at vide mere om, hvad lederudvikling eller ledelsesbaseret coaching indebærer, så kontakt SoSimple til en uforpligtende samtale, og hør hvordan vi kan hjælpe dig.